Posts Tagged “آزادی خواهی دیکتاتورها در کانادا”

آزادی خواهی دیکتاتورها در کانادا

By |

آزادی خواهی دیکتاتورها در کانادا

آزادی خواهی دیکتاتورها در کانادا   ماهواره‌ای فارسی زبان، وب سایت‌ها و کانال‌های خبری مخالف نظام از آزادی می‌گویند، آزادی زنان و مردان، از نبودن فضای نقد و گفتگو در داخل کشور، آنها با وجود زندگی گاهی بالاتر از ده و بیست سال در خارج همچنان نگران هموطنان خود هستند. اما خوش بود گر محک…

Read more »