Posts Tagged “خودروها آزادسازی”

جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

By |

جزئیات آزادسازی قیمت خودروها گروه اقتصادي: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اجازه شکل‌گیری حاشیه قیمت برای خودروهایی که در داخل تولید یا مونتاژ می‌شوند را نمی‌دهیم، گفت: خودروهایی اجازه آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند. جزئیات آزادسازی قیمت خودروها نصب تلگرام فارسی

Read more »