Posts Tagged “دریاچه”

قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه است

By |

قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه استنماینده مردم ارومیه در مجلس، سر ریز فاضلاب شهری و پساب های صنعتی به دریاچه ارومیه را عاملی دانست که احیای این سرمایه ملی را غیرممکن می‌کند. قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه است دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Read more »