Posts Tagged “چلسی می‌رود”

کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رود

By |

کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رودسرمربی موفق تیم فوتبال چلسی انگلیس گفت: از پیروزی قاطعانه مردانم شگفت زده نشدم، ما طبق برنامه پیش می‌رویم. کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رود کانال تلگرام اکسین چنل

Read more »